CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

DHL EXPRESS

DHL VietnamDHL Vietnam là công ty phát nhanh quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.  Ứng mọi giải pháp vận chuyển chuyển phát nhanh từ Việt Nam tới các quốc gia và ngược lại DHL (ban đầu viết tắt của DalseyHillblom và Lynn)